• Informacje do ujawnienia

INFORMACJE DO UJAWNIENIA

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻMIGRODZIE

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

 

POLITYKA WYNAGRODZEŃ 

Polityka wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

 

INFORMACJA PODLEGAJĄCA UJAWNIENIU

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie podlegająca ujawnieniu na dzień 31.12.2017 roku

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie podlegająca ujawnieniu na dzień 31.12.2018 roku

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie podlegająca ujawnieniu na dzień 31.12.2019 roku

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie podlegająca ujawnieniu na dzień 31.12.2020 roku

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie podlegająca ujawnieniu na dzień 31.12.2021 roku

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie podlegająca ujawnieniu na dzień 31.12.2022 roku

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie podlegająca ujawnieniu na dzień 31.12.2023 roku

System zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie na dzień 31.12.2021 roku

 

INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCACH

Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie czynności, o których mowa w art. 6a ust.1 i 7 w związku z art. 111b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

 

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Oświadczenie ładu korporacyjnego

Ocena wdrożenia ładu korporacyjnego

Ocena Zasad Ładu Korporacyjnego za 2020 r.

Ocena Zasad Ładu Korporacyjnego za 2021 r. 

Ocena Zasad Ładu Korporacyjnego za 2022 r. 

Ocena Zasad ładu korporacyjnego za 2023 r.

Sprawozdanie dotyczące oceny i weryfikacji ładu wewnętrznego za 2022 r.

Sprawozdanie dotyczące oceny i weryfikacji ładu wewnętrznego za 2023 r.

 

 

Struktura Organizacyjna Banku - zobacz

 

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW

Polityka w zakresie zarządzania konfliktu interesów w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie 

 

REKOMENDACJA H

Opis kontroli wewnętrznej

 

ART. 111 PRAWA BANKOWEGO

Stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek - zobacz

Stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat dla Klientów indywidualnych i Klientów instytucjonalnych - zobacz

Terminy kapitalizacji odsetek dla Klientów indywidualnych i Klientów instytucjonalnych - zobacz

Stosowane kursy walutowe - zobacz

Bilans z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu - zobacz

Władze Banku - zobacz

Znajdziesz nas też tutaj

 

ulotka_lokata3.png