• Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

21-12-2022

Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie informuje, że nigdy nie wykorzystuje usługi wsparcia poprzez aplikacje typu pulpitu zdalnego.

Pracownik Banku nigdy nie kontaktuje się z Klientem z prośbą o instalację oprogramowania do zdalnego dostępu do komputera Klienta, podanie danych dostępowych do komputera Klienta, systemów bankowych, haseł, PIN-ów ani treści SMS-ów autoryzacyjnych.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

 • nie wchodź na stronę logowania do systemu bankowości elektronicznej korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku,
 • nie odpowiadaj na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną,
 • zawsze przed logowaniem sprawdź, czy adres strony rozpoczyna się od https://,
 • zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki,
 • nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach,
 • nie przechowuj nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie udostępniaj ich innym osobom,
 • unikaj logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych),
 • dbaj o bezpieczeństwo Twojego komputera, instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane poprawki,
 • zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapory (firewall),
 • dbaj o to, aby Twoja przeglądarka internetowa była zawsze aktualna,
 • zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia “Wyloguj”.

Bezpieczeństwo transakcji bankowych w Internecie – sprawdź! [link:https://zbp.pl/dla-klientow/bezpieczne-bankowanie/bankowosc-internetowa]

Poradnik KNF - Bezpieczeństwo Systemów teleinformatycznych

Znajdziesz nas też tutaj

Reklama Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie