• Koronawirus - informacje

Koronawirus - informacje

1

W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa, podejmujemy szereg działań w trosce o zdrowie naszych Klientów i Pracowników oraz dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować niedogodności związane z bieżącą obsługą Klientów naszego Banku.

 • Odwiedzających Oddziały prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, z uwagi na obecną sytuację oczekiwanie na obsługę może trwać nieco dłużej. Możemy tez prosić Klientów o oczekiwanie przed Oddziałem.

2

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA
Zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Oddziałach i zachęcamy do korzystania w pierwszej kolejności z:

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PŁATNOŚCI I PRZELEWY
Rekomendujemy:

 • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem bankowości internetowej
 • realizowanie płatności telefonem lub kartą – optymalnie z wykorzystaniem płatności zbliżeniowych
 • w miarę możliwości realizowanie zakupów przez internet

3

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Systematycznie uzupełniając ważne informacje.

Umożliwiamy zawieszenie spłaty rat kredytów dla Klientów indywidualnych, przedsiębiorców, rolników oraz wspólnot mieszkaniowych których sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa.

4

W celu ograniczenia kontaktu fizycznego Klientów podczas dokonywania płatności kartowych, organizacje płatnicze - Visa i Mastercard, podjęły decyzję o wprowadzeniu od 20 marca 2020 r. zmiany wartości limitu transakcji zbliżeniowej bez uwierzytelnienia (czyli bez wprowadzenia kodu PIN) z 50 do 100 zł.

W związku z tym od 20 marca 2020 r. klienci wykonujący transakcje zbliżeniowe poniżej 100 zł mogą nie być proszeni o wprowadzenie kodu PIN. To, czy klient zostanie poproszony o PIN zależy od tego, czy dany terminal POS został już zaktualizowany.

Oznacza to, że jeszcze przez pewien okres, może się zdarzać, że przy transakcji np. na 60 zł w jednym sklepie, klient zostanie poproszony o PIN, a w innym - nie. Jest to uzależnione od tego, jak szybko Akceptanci (sklepy) dostosują się do wprowadzonej zmiany.

Obecnie obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego wykorzystują oszuści. To dla nich okazja do wyłudzenia loginów i haseł do bankowości za pomocą fałszywych stron płatności.

Jak działają oszuści?

 • Używają komunikatów i fałszywych informacje związanych z epidemią koronawirusa. Podszywają się pod instytucje zaufania publicznego takie jak banki, urzędy państwowe, centralne oraz lokalne.
 • Wysyłają wiadomości SMS, w których zawarte są linki prowadzące do fałszywych stron. Celem tego jest wyłudzanie loginów i haseł do bankowości internetowej, a także kodów autoryzacyjnych dających możliwość zatwierdzenia przelewów na rachunek przestępców.
  W niektórych przypadkach linki mogą prowadzić do stron zawierających złośliwy kod powodujący przejęcie urządzenia klienta, na którym otrzymał wiadomość. Powołują się na działania Rządu, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lub powszechną akcję szczepień ochronnych
 • Przejmują konta np. na Facebooku, a następnie proszą naszych znajomych o przelanie pieniędzy powołując się swoją na nagłą trudną sytuację.

Ofiary ataków, które nie zachowają ostrożności, mogą stracić swoje oszczędności! Ponadto, ujawniając swoją tożsamość przestępcom mogą doprowadzić do wykorzystania jej do zawarcia w ich imieniu umów i w konsekwencji np. zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Pamiętaj, że:

 • jedynymi i prawdziwymi źródłami informacji są komunikaty przekazywane przez służby lub/i zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych. Na bieżąco komunikaty przekazują również przedstawiciele władz państwowych
 • sprawdź w pasku przeglądarki, czy adres internetowy, na który się logujesz do bankowości internetowej, zgadza się z adresem strony systemu bankowości internetowej eBankNet. Prawidłowy adres to: https://www.ibank.bszmigrod.com.pl/

Jeśli adres jest inny niż zwykle, nie loguj się na tej stronie - nie podawaj tam swoich danych oraz powiadom o tym nasz Bank

 • zawsze czytaj bardzo uważnie treść każdego SMSa z kodem autoryzacyjnym. Zawsze piszemy w nim, czego dotyczy kod autoryzacyjny

Więcej informacji o wyłudzeniach na stronie Związku Banków Polskich pod linkiem:

https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Uwaga-na-oszukancze-ogloszenia-zwiazane-z-epidemia-koronawirusa

Czy Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie wprowadza działania pomocowe dla Klientów dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa?

Tak, wdrożyliśmy mechanizmy umożliwiające zawieszenie spłaty kredytów (zastosowanie tzw. wakacji kredytowych) dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Zgodnie z zaleceniami Związku Banków Polskich podjęliśmy działania tak, aby:

 1. umożliwić i ułatwić Klientom odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do trzech miesięcy; odraczanie powinno odbywać się:
  1. w sposób odformalizowany (bez konieczności składania dodatkowych dokumentów)
  2. w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, stosownie do form komunikacji przewidzianych w umowie z bankiem.
  3. w sposób szybki rozpatrywać wnioski Klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią.
 2. udzielić pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy na koniec 2019 r. posiadali  zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID-19 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania. Banki powinny odnowić finansowanie – na okres do 6-miesięcy
 3. nie pobierać opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kredytowych.

  > Więcej o rozwiązaniach dla klientów indywidualnych TUTAJ
  > Więcej o rozwiązaniach dla przedsiębiorców, rolników oraz wspólnot mieszkaniowych TUTAJ

 Komu Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie odracza spłaty kredytów?

Opcja zawieszenia spłaty kredytu jest dostępna dla Klientów indywidualnych i firmowych, którzy uzasadnią konieczność odroczenia/zawieszenia spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa.

 Czy wakacje kredytowe oznaczają, że mogę automatycznie zawiesić spłacanie kredytu?

Nie. Wakacje kredytowe przeznaczone są dla Klientów, którzy sytuacja istotnie pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa. Aby odroczyć spłatę należy złożyć odpowiedni wniosek, w którym uzasadni się konieczność zawieszenia spłaty kredytu i uzyskać potwierdzenie z banku.
Bank zawiadomi o przyjęciu oraz o realizacji wniosku poprzez wysłanie informacji na wskazany we wniosku adres email.

 Kiedy i w jaki sposób mogę wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu?

Klienci indywidualni mogą już wnioskować o wakacje kredytowe – czyli zawieszenie na okres do 3 miesięcy spłaty rat kapitałowo-odsetkowych dla kredytu hipotecznego, kredytu gotówkowego, kredytu konsolidacyjnego, kredytu na kolektory słoneczne.

Wnioski można składać za pośrednictwem:

 • pocztą email (adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 • w Oddziałach Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie, listownie (wysyłając podpisany wniosek na adres swojego Oddziału) lub osobiście – informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco pod adresem: https://www.bszmigrod.com.pl/

> Więcej informacji oraz odpowiedni wniosek dostępne są na stronie: ROZWIĄZANIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Przedsiębiorcy, rolnicy oraz wspólnoty mieszkaniowe, jeśli ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, mogą m.in.: odroczyć ratę kredytu lub odnowić okres kredytowania, zarówno dla kredytów obrotowych jak kredytów inwestycyjnych.

Wnioski można składać za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • listownie/kurierem na adres: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie, ul. M. Konopnickiej 1-3,55-140 Żmigród , z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19
 • w Oddziałach Banku BPS, informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco pod adresem: https://www.bszmigrod.com.pl/

> Więcej informacji oraz odpowiedni wniosek dostępne są na stronie: ROZWIĄZANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, ROLNIKÓW ORAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 W jaki sposób mam uzasadnić konieczność odroczenia spłaty kredytu?

We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja Państwa finansowa oraz dlaczego zostali Państwo zmuszeni do podjęcia takich działań jak zawieszenie spłacania kredytu.
Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

 Kiedy i jak dowiem się o rozpatrzeniu mojego wniosku?

Wnioski Klientów indywidualnych rozpatrywane będą wg kolejności wpływu. Rozpatrzenie wniosku nastąpi maksymalnie do 30 dni od jego złożenia (termin realizacji zależy od liczby wniosków, które wpływać będą do Banku). Nasza intencją jest realizacja wniosku jak najszybciej, tak aby wstrzymać spłatę od już od najbliższej daty spłaty raty kredytu.
Bank zawiadomi o przyjęciu oraz o realizacji wniosku poprzez wysłanie informacji na wskazany we wniosku adres email.
W przypadku klientów firmowych pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy, który zmienia harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać w Oddziale Banku lub korespondencyjnie.

 Co oznacza zapis we Wniosku o wakacje kredytowe: „Na żądanie Banku zobowiązuję się do pisemnego potwierdzenia niniejszego Wniosku”?

Powyższe zobowiązanie należy rozumieć w ten sposób, że Bank umożliwia i akceptuje składanie wniosków o udzielenie wakacji kredytowych w związku z pandemią koronawirusa różnymi kanałami, w tym kanałami zdalnymi. Bank zrealizuje poprawnie złożony wniosek o udzielenie wakacji kredytowych wskazanymi kanałami, nie ma potrzeby dostarczania przez Klienta oryginału tego wniosku do Banku. Jednakże w przyszłości, po ustaniu pandemii, Bank może skorzystać z prawa do żądania dostarczenia oryginału wniosku, ale poinformuje o tym  Klienta indywidualnie. Nie dotyczy to Klientów, którzy złożyli wniosek w Oddziale Banku.

 Jak działają Oddziały Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie?

W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa, podejmujemy szereg działań w trosce o zdrowie naszych Klientów i Pracowników oraz dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować niedogodności związane z bieżącą obsługą Klientów naszego Banku.

ODDZIAŁY
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, zmieniliśmy sposób obsługi Klientów w naszych Oddziałach:

 • Oddziały obsługują Klientów w godzinach 8:00 - 14:00,
 • w godzinach od 10.00 do 12.00 obsługujemy tylko osoby powyżej 65. roku życia. W tym czasie nie obsługujemy innych Klientów,

 Jakie tematy mogę załatwić zdalnie?

Większość bieżących czynności można wykonać za pomocą bankowości internetowej. Poszczególne funkcjonalności naszych kanałów zdalnych można poznać na dedykowanych stronach:

 Czy dla kart Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie wprowadzone jest podwyższenie limitu dla transakcji bezgotówkowych bez użycia PIN?

W celu ograniczenia kontaktu fizycznego Klientów podczas dokonywania płatności kartowych, organizacje płatnicze - Visa i Mastercard, podjęły decyzję o wprowadzeniu od 20 marca 2020 r. zmiany wartości limitu transakcji zbliżeniowej bez uwierzytelnienia (czyli bez wprowadzenia kodu PIN) z 50 do 100 zł.
W związku z tym od 20 marca 2020 r. Klienci wykonujący transakcje zbliżeniowe poniżej 100 zł mogą nie być proszeni o wprowadzenie kodu PIN. To, czy klient zostanie poproszony o PIN zależy od tego, czy dany terminal POS został już zaktualizowany.
Oznacza to, że jeszcze przez pewien okres, może się zdarzać, że przy transakcji np. na 60 zł w jednym sklepie, Klient zostanie poproszony o PIN, a w innym - nie. Jest to uzależnione od tego, jak szybko Akceptanci (sklepy) dostosują się do wprowadzonej zmiany.

 Jak najlepiej wypłacić gotówkę?

W obecnym czasie szczególnie rekomendujemy rezygnacje z użycia gotówki, czyli:

 • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych z użyciem bankowości internetowej
 • realizowanie płatności telefonem lub kartą – optymalnie z wykorzystaniem płatności zbliżeniowych
 • w miarę możliwości realizowanie zakupów przez internet

Jeśli konieczna jest wypłata gotówki, w pierwszej kolejności prosimy o skorzystanie z bankomatów, a dopiero gdy jest to niezbędne udać się do Oddziału.

 Jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej ?

Obowiązują nas te same zasady, co dotychczas. Zostały one opisane poniżej

 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj

 Czy moje środki są bezpieczne?

Tak, Państwa środki zdeponowane w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie są całkowicie bezpieczne. Cały sektor bankowy działa w sposób stabilny, o czym informuje także w swoich komunikatach Narodowy Bank Polski. Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie realizuje wszystkie swoje podstawowe obowiązki, a wszelkie operacje bankowe przeprowadzane są bez zakłóceń. Nie ma żadnych podstaw do przejęcia przez banki środków swoich klientów

Znajdziesz nas też tutaj

Reklama Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie