Skip to main content
  • PSD2

PSD2

PSD2 (ang. Payment Services Directive)

to dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca usług płatniczych. W polskim prawie jej zasady zostały uregulowane w ramach nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Wprowadzenie dyrektywy wynika ze zmian technologicznych na rynku płatności oraz pojawiających się regularnie na rynku nowych usług płatniczych. Dyrektywa umożliwia pojawienie się na rynku nowych podmiotów (tzw. TPP), którzy za zgodą Klienta, będą mogli świadczyć dodatkowe usługi (AIS, PIS i CAF).

 

PSD2 - Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera https://psd2-pdev.bszmigrod.com.pl

                                                                                                      

Raport dostępności usługi PSD2

Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2.

 

 

API PSD2

Bankowość internetowa

Raportowany kwartał

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

I kwartał 2020

100%

0,00%

99,97%

0,03%

II  kwartał 2020

100%

0,00%

99,88%

0,12%

III  kwartał 2020

100%

0,00%

99,38%

0,62%

IV  kwartał 2020

100%

0,00%

98,98%

1,02%

I kwartał 2021 100% 0,00% 99,96%

0,04%

II kwartał 2021

100%

0,00%

99,96%

0,04%

III kwartał 2021

100% 0,00% 100% 0,00%

IV kwartał 2021

100% 0,00% 99,98% 0,02%

I kwartał 2022

99,89% 0,11% 99,96% 0,04%

II kwartał 2022

99,98% 0,02% 99,97% 0,03%

III kwartał 2022

100% 0,00% 99,98% 0,021%

IV kwartał 2022

99,80% 0,20% 99,99% 0,01%

I kwartał 2023

99,62% 0,38% 99,98% 0,02%

II kwartał 2023

99,99% 0,01% 99,99% 0,01%

III kwartał 2023

99,98% 0,02% 100% 0,00%

IV kwartał 2023

99,99% 0,01% 100% 0,00%

I kwartał 2024

99,94% 0,06% 99,96% 0,04%

 

 

 

 

 

 

Znajdziesz nas też tutaj

 

ulotka_lokata3.png