WŁADZE BANKU

RADA NADZORCZA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻMIGRODZIE

SAWICKI ADAM - PRZEWODNICZĄCY RADY
PACAN FRANCISZEK - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
TWARDY TOMASZ - SEKRETARZ RADY
BARANOWSKA ZOFIA  - CZŁONEK RADY
GROCHOLSKI REMIGIUSZ - CZŁONEK RADY
HALIKOWSKI ANDRZEJ - CZŁONEK RADY
SUŁEK PAWEŁ - CZŁONEK RADY

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻMIGRODZIE

EDWARD SMEKTAŁA - PREZES ZARZĄDU
JOANNA NOWAK - WICEPREZES ZARZĄDU
PIOTR ZALEWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU