• O Banku

O Banku

W dniu 25 czerwca 1950 r. w Świetlicy GS w Żmigrodzie została powołana Gminna Kasa Spółdzielcza. Powołanie do życia GKS nastąpiło przy obecności ówczesnych władz polityczno-gospodarczych i Oddziału Instrukcyjno-Rewizyjnego Banku Rolnego Oddziału we Wrocławiu.
GKS mieściła się w budynku przy ulicy Kościelnej nr 14 w lokalu po byłym banku niemieckim następnie w lokalu przy ulicy PKWN nr 39. W dniu 9 maja 1983 r. nastąpiło otwarcie nowych pomieszczeń banku przy ul. M. Konopnickiej 1-3 gdzie obecnie mieści się Bank.
Pierwszym kierownikiem Gminnej Kasy Spółdzielczej był Kalankiewicz Leonard (1951-1953), drugim -Skiba Włodzimierz (1953-1959), trzecim Narewski Antoni (1959-1971), czwartym – Malczyk Bolesław (1971-1973).
W dniu 01.09.1973 r. na stanowisko kierownika Banku zostaje powołany Edward Smektała.
Dnia 01.01.1998 r. połączono Banki Żmigród, Wińsko i Wołów następnie w dniu 10.12.1998 r. została wybrana wspólna Rada Nadzorcza BS w Żmigrodzie.
W 2002 r. utworzono Wydział kredytów w Żmigrodzie przy ul. Wojska Polskiego 13.
W 2004 r. dokonano zakupu lokalu w Wołowie przy ul Piłsudskiego nr 27 z przeznaczeniem go na placówkę oddziału w Wołowie.
W latach 2007-2012 wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom klientów Zarząd Banku zwiększył liczbę sieci placówek usługowych o Punkty Kasowe i bankomaty.
W roku 2008 Zarząd podjął decyzje o zakupie oraz wprowadzeniu nowego programu komputerowego „EuroBankNet” firmy SoftNet z Krakowa.

W dniu 31 marca 2014 r. powołano zarząd w składzie:

  • Edward Smektała  – Prezes
  • Piotr Zalewski        – Wiceprezes Zarządu
  • Mariusz Sajnóg      – Wiceprezes Zarządu

W dniu 28 grudnia 2018 r. powołano nowy zarząd w składzie:

  • Edward Smektała  – Prezes
  • Piotr Zalewski        – Wiceprezes Zarządu
  • Joanna Nowak       – Wiceprezes Zarządu

W dniu 29 marca 2024 r. powołano nowy zarząd, który działa do dnia dzisiejszego w składzie:

  • Piotr Zalewski           – Prezes Zarządu
  • Joanna Nowak          – Wiceprezes Zarządu
  • Marek Modzelewski  – Wiceprezes Zarządu

 

Znajdziesz nas też tutaj

Reklama Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie