• AKTUALNOŚCI
  • Komunikat dot. zmiany Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Komunikat dot. zmiany Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

03-04-2024

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że od 01.06.2024 r. zmianie ulegnie Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie pobierz

Zmiany dotyczą;

- zastrzegania numeru PESEL (wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości)

- możliwości wypowiedzenia umowy rachunku z powodu AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy)

- zmiany o charakterze porządkowym z ujednolicenia stosowanej terminologii

Jeżeli nie akceptują Państwo zmian, to:

- przed proponowaną datą wejścia w życie nowych Regulaminów tj. 31.05.2024 r., należy wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, albo

- zgłosić sprzeciw, bez dokonania wypowiedzenia Umowy, co będzie skutkowało wygaśnięciem Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowych Regulaminów.

Jeżeli akceptują Państwo zmiany, to nie muszą Państwo podejmować żadnych działań – zmiany zaczną obowiązywać od 01.06.2024 r.

Regulaminy dostępne są również w zakładce Regulaminy na stronie głównej, a także w placówkach naszego Banku.

Znajdziesz nas też tutaj

Reklama Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie