eBankNet

Korzyści

System bankowości elektronicznej eBankNet umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi oraz kontrolowanie przepływu środków pieniężnych.

Aby uzyskać dostęp do bankowości elektronicznej eBankNet, należy:

 • złożyć wniosek i zawrzeć umowę o świadczenie usług aby otrzymać własny identyfikator
 • zalogować się do systemu za pomocą hasła aktywacyjnego i ustalić własne hasło do systemu
 • hasła do systemu mogą być wydawane w poufnej kopercie lub w sposób bezpieczniejszy i komfortowy przesyłane w formie SMS.

Opis i zakres usług świadczonych w ramach systemu bankowości elektronicznej eBankNet

Bank za pomocą systemu bankowości elektronicznej udostępnia:

1. w zakresie rachunków bankowych:

 • sprawdzanie sald i dostępnych środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych,
 • sprawdzanie historii rachunków bieżących i oszczędnościowych za ostatni rok ( nie dotyczy rachunku kredytowego),
 • sprawdzanie stanu rachunków kredytowych,
 • sprawdzanie limitów kart płatniczych oraz wyświetlanie informacji o kartach i blokadach kartowych,
 • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji i zestawienia operacji ( nie dotyczy rachunku kredytowego),

2. w zakresie przelewów:

 • wykonywanie przelewów jednorazowych w złotych,
 • wykonywanie przelewów z odroczonym terminem realizacji w złotych,
 • wykonywanie przelewów do ZUS,
 • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
 • zakładanie i zarządzanie zleceniami stałymi w złotych,
 • listę złożonych przelewów,

4. w zakresie listy odbiorców:

 • dodawanie, edytowanie i usuwanie danych odbiorcy,
 • listę zdefiniowanych odbiorców,

5. zmianę hasła,

6. zamówienie i aktywację haseł jednorazowych lub otrzymywanie sms Kodów

7. doładowanie telefonu komórkowego.

System bankowości elektronicznejeBankNet jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (przy czym realizacja zleceń płatniczych następuje w godzinach pracy Banku).

W celu poprawnej współpracy z Systemem bankowości elektronicznej eBankNet, Użytkownicy powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej stosowanie protokołu szyfrującego SSL. Sprzęt komputerowy Użytkowników powinien mieć zainstalowane i działające aktualne wersje systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programów antywirusowych i programów typu „firewall”.

Pierwsze logowanie

Pamiętaj, aby zawsze logować się bezpiecznie przez stronę:

https://ibank.bszmigrod.com.pl/

 • W polu Login i Hasło wpisz login i hasło użytkownika które otrzymałeś z Banku, następnie system poprosi cię o ustalenie własnego hasła do systemu.
 • Na kolejnym ekranie w polu "wprowadź nowe hasło" wpisz swoje własne hasło. Podczas kolejnego logowania do systemu bankowości elektronicznej, będziesz wpisywać ustalone w ten sposób przez siebie hasło.
 • Pamiętaj, że hasło musi liczyć od 8 do 20 znaków, zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę.

Jesteś zalogowany i możesz korzystać z systemu bankowości elektronicznej. Pamiętaj, aby kończąc pracę, nacisnąć przycisk Wyloguj i zamknąć przeglądarkę internetową

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej

 • Loguj się zawsze przez naszą stronę internetową www.bszmigrod.com.pl
 • Nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania naszego Banku
 • Nie wchodź na stronę internetową Banku poprzez linki przesłane mailem lub komunikatorem internetowym
 • Sprawdź, czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https://
 • Sprawdź, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki
 • Zapamiętaj i nie ujawniaj hasła ani loginu
 • Nie przechowuj hasła razem z loginem
 • Zmieniaj regularnie hasło
 • Unikaj używania łatwych haseł (imiona, pseudonimy, daty urodzin), stosuj hasła trudne do rozszyfrowania
 • Hasło musi mieć co najmniej od  8 do 20 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny
 • Nie odchodź od komputera podczas logowania do systemu ani podczas korzystania z systemu
 • Nie korzystaj z nieznanych sieci WiFi oraz usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach np. kawiarenki internetowe, Hotspot
 • Aktualizuj regularnie system operacyjny oraz oprogramowanie antywirusowe
 • Wprowadź limity transakcyjne i limity loginu
 • Nie kopiuj numerów rachunku z faktur, maila, stron internetowych itp.
 • Wyloguj się i zamknij przeglądarkę po zakończeniu pracy w systemie

Pamiętaj, że:

 • System nigdy nie żąda wpisania więcej niż jednego hasła jednorazowego z listy kodów/karty zdrapki lub hasła przesłanego za pomocą SMS.
 • Przy logowaniu nigdy nie jest wymagane podanie hasła jednorazowego, wpisuje się wyłącznie identyfikator użytkownika i ustalone przez siebie hasło.
 • W karcie zdrapce można odsłaniać wyłącznie kody, o które prosi Bank, gdyż podstawą pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie karty z wyłącznie odsłoniętymi polami o które prosił Bank.
 • 3 próby wprowadzenia nieprawidłowego hasła lub hasła jednorazowego blokują dostęp do systemu lub możliwość dokonywania operacji.
 • Odblokowania można dokonać telefonicznie bądź osobiście w Banku.

W przypadku zablokowania

W przypadku zablokowania. 

Zachowaj hasło pierwotne, które otrzymałeś z Banku do pierwszego logowania, gdyż na jego podstawie w przypadku zablokowania będziesz mógł dokonać telefonicznego odblokowania dzwoniąc pod numerem tel. (71) 380 61 00. Odblokować się możesz również w placówce Banku.

Zasady bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej - KNF

Kursy walut

Kursy walut2018-05-18
1 EUR4.1652
1 USD3.5410
1 CHF3.5182
1 GBP4.7524
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,73
więcej