Zarząd

EDWARD SMEKTAŁA - PREZES ZARZĄDU

JOANNA NOWAK - WICEPREZES ZARZĄDU

PIOTR ZALEWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU