Historia banku

W dniu 25 czerwca 1950 r. w Świetlicy GS w Żmigrodzie została powołana Gminna Kasa Spółdzielcza. Powołanie do życia GKS nastąpiło przy obecności ówczesnych władz polityczno-gospodarczych i Oddziału Instrukcyjno-Rewizyjnego Banku Rolnego Oddziału we Wrocławiu.

GKS mieściła się w budynku przy ulicy Kościelnej nr 14 w lokalu po byłym banku niemieckim następnie w lokalu przy ulicy PKWN nr 39. W dniu 9 maja 1983 r. nastąpiło otwarcie nowych pomieszczeń banku przy ul. M. Konopnickiej 1-3 gdzie obecnie mieści się Bank.

Pierwszym kierownikiem Gminnej Kasy Spółdzielczej był Kalankiewicz Leonard (1951-1953), drugim -Skiba Włodzimierz (1953-1959), trzecim Narewski Antoni (1959-1971), czwartym – Malczyk Bolesław (1971-1973).

W dniu 01.09.1973 r. na stanowisko kierownika Banku zostaje powołany Edward Smektała.

Dnia 01.01.1998 r. połączono Banki Żmigród, Wińsko i Wołów następnie w dniu 10.12.1998 r. została wybrana wspólna Rada Nadzorcza BS w Żmigrodzie.

W 2002 r. utworzono Wydział kredytów w Żmigrodzie przy ul. Wojska Polskiego 13.

W 2004 r. dokonano zakupu lokalu w Wołowie przy ul Piłsudskiego nr 27 z przeznaczeniem go na placówkę oddziału w Wołowie.

W dniu 31 marca 2014 r. powołano nowy zarząd, który działa do dnia dzisiejszego w składzie:

  • Edward Smektała – Prezes
  • Piotr Zalewski – Wiceprezes Zarządu
  • Mariusz Sajnóg – Wiceprezes Zarządu

W roku 2008 Zarząd podjął decyzje o zakupie oraz wprowadzeniu nowego programu komputerowego „EuroBankNet” formy SoftNet z Krakowa.

W latach 2007-2012 wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom klientów Zarząd Banku zwiększył liczbę sieci placówek usługowych o Punkty Kasowe i bankomaty.