!UWAGA! Zmiana w realizacji transakcji kartami w Internecie

Zmiany w usłudze 3D Secure i realizacji transakcji kartami w Internecie

 Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca w Grupie BPS wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2.

W Grupie BPS realizacja wymogu silnego uwierzytelniania będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure.

 

Co należy zrobić aby dokonywać płatności kartą w Internecie?

Każdy Klient naszego Banku, który chce dokonywać płatności kartą w Internecie, musi ustawić w portalu Kartosfera kod PIN, który będzie przypisany na stałe do karty. Kod PIN będzie ustalany przez Klienta jednorazowo i będzie obowiązywał do wszystkich kart wydanych przez Nasz Bank.

Poniżej zmieszczono instrukcję Nadawania kodu PIN w portalu Kartosfera oraz jak wyglądać będzie uwierzytelnienie transakcji w ramach zmienionej usługi 3D Secure.

Nadawanie kodu PIN w portalu Kartosfera

Uwierzytelnianie transakcji