Komunikat dotyczący zmiany Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie

 

Uprzejmie informujemy, że od 15.06.2022r. zmianie uległ Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie, zmiany podyktowane były rozszerzeniem Oferty  produktowej.

Wprowadzono  następujący zapis:

w § 11 dodano  ust. 5 o następującej treści;

„W przypadku lokat zawieranych za pośrednictwem Systemu bankowości internetowej eBankNet potwierdzeniem otwarcia jest informacja umieszczona na wyciągu.
Dyspozycja założenia lokaty złożona w systemie bankowości internetowej w dzień roboczy po godzinie 17.00 realizowana jest w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu złożenia dyspozycji.
Dyspozycja założenia lokaty złożona w systemie bankowości internetowej w dni inne niż dzień roboczy realizowana jest w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu złożenia dyspozycji.”

lokata internetowa

Zachęcamy do zapoznania się z nowym Regulaminem na naszej stronie internetowej w zakładce Regulaminy oraz w placówkach Banku.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych od 15.06.2022