Oferta Pracy - Informatyk

Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie

ogłasza nabór na stanowisko

Informatyka

1. Wymagania niezbędne:

 1. praktyczna znajomość systemów operacyjnych,
 2. znajomość aspektów zarządzania i zabezpieczenia sieci komputerowych,
 3. umiejętność diagnozowania i szybkiego rozwiązywania problemów technicznych związanych z serwisem sprzętu komputerowego,
 4. dobra znajomość sieci komputerowych, obsługi i konserwacji urządzeń sieciowych,
 5. odpowiedzialność w wykonywaniu zadań,
 6. dokładność i terminowość w realizacji zadań,
 7. otwartość na ciągły rozwój,
 8. umiejętność pracy w zespole i pod presją,
 9. odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność
 10. pełna zdolność do czynności prawnych,
 11. niekaralność.

2. Podstawowe czynności wykonywana na stanowisku:

 1. wsparcie użytkowników w zakresie eksploatacji systemów informatycznych, urządzeń komputerowych oraz sprzętu biurowego,
 2. instalowanie, aktualizacja i konfiguracja oprogramowania,
 3. udział w opracowywaniu i aktualizowaniu dokumentacji bezpieczeństwa.
 4. nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem sprzętu komputerowego,
 5. realizacja i koordynacja zakupów oprogramowania i sprzętu komputerowego,
 6. udział w testach i wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii,
 7. administrowanie usługami Active Directory,
 8. organizowanie serwisu technicznego elementów struktury telekomunikacyjnej i sprzętu informatycznego,
 9. nadzór nad bieżącą eksploatacją i funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego,
 10. monitorowanie pracy systemu teleinformatycznego oraz nadzór nad utrzymaniem działania infrastruktury,
 11. instalowanie, aktualizacja i konfiguracja oprogramowania,
 12. wsparcie użytkowników w zakresie eksploatacji systemów informatycznych, urządzeń komputerowych oraz sprzętu biurowego,

3. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 2. życiorys zawodowy (CV),
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

4. Oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 2. systematyczne szkolenia merytoryczne,
 3. możliwość rozwoju zawodowego,
 4. atrakcyjne wynagrodzenie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie banku:

Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie

ul. Marii Konopnickiej 1-3

55-140 Żmigród,

lub adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inne informacje:

 1. osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada do wglądu  dokument tożsamości,