Nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Uprzejmie informujemy, że od 01.01.2021 r. zmianie ulegnie Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie.

Dostosowanie treści regulaminu do zmian zapisów ustawy poprzez określenie zamkniętego katalogu możliwych powodów zamknięcia rachunku.

Ponadto:

  • wykreślenie katalogu możliwych uznań i obciążeń rachunku VAT i dodanie zapisu odwołującego się bezpośrednio do ustawy.
  • doprecyzowanie zapisów dotyczących przesyłania reklamacji,
  • doprecyzowanie zapisów o zarządzie sukcesyjnym.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym regulaminem na naszej stronie internetowej  w zakładce Regulaminy oraz w placówkach Banku. Nowa wersja Regulaminu dostępna jest również poniżej.

Nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych