INFORMACJA W SPRAWIE ZMIAN MORATORIUM POZAUSTAWOWEGO

Szanowni Klienci!

Poniżej przedstawiamy  informację w sprawie zmian do moratorium pozaustawowego („Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”) .

Uzgodniono, iż dla sektora bankowości spółdzielczej, począwszy od 22 lutego 2021 r. będzie obowiązywało odrębne moratorium pozaustawowe określające zasady stosowania instrumentów pomocowych dla osób fizycznych (w zakresie produktów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz działalnością rolniczą) oraz podmiotów prowadzących działalność rolniczą, w zakresie przetwórstwa oraz rybactwa.

Z uwagi na powyższe wprowadzono zmiany do obowiązującego Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego będące przedmiotem stosownej notyfikacji do EBA za pośrednictwem UKNF.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze zmianami. 

Informacja prasowa moratorium

Zmiany do moratorium pozaustawowego