SMS

Korzyści

SMS Kontakt

SMS Kontakt jest korzystna formą komunikacji klienta z Bankiem za pomocą telefonu komórkowego.

SMS Kontakt pozwala klientowi na łatwy i wygodny dostęp do informacji o stanie środków na rachunku klienta.

  1. Usługa SMS polega na automatycznym przesyłaniu na telefon komórkowy Posiadacza rachunku komunikatu (SMS) informującego o saldzie jego rachunku i/lub wolnych środkach na rachunku.
  2. Bank wysyła komunikat (SMS) z informacją o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach na rachunku tylko po zmianie salda o kwotę nie mniejszą niż 10,00 PLN.
  3. Bank wysyła komunikat (SMS) z informacją o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach na rachunku raz na godzinę.
  4. Usługa „Komunikat SMS” działa w godzinach od 8.00 do 18.00.
  5. Brak zmiany salda skutkuje brakiem komunikatu (SMS-a).
  6. Zakres usługi „Komunikat SMS” może zostać zmodyfikowany (np.: można zwiększyć częstotliwość generowania informacji; generowana informacja może zawierać dodatkowe szczegółowe informacje o transakcjach itp.) po złożeniu pisemnej dyspozycji w Oddziale Banku.
  7. Bank pobiera opłaty związane z usługą „Komunikat SMS” zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych”.

Kursy walut

Kursy walut2018-05-18
1 EUR4.1652
1 USD3.5410
1 CHF3.5182
1 GBP4.7524
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,73
więcej