Kredyt Inwestycyjny

Korzyści

Kredyty inwestycyjne przeznaczone są na zakup i modernizację maszyn i urządzeń służących do prowadzenia działalności rolniczej, finansowanie inwestycji budowlanych służących prowadzeniu działalności, zakup inwentarza żywego, zakup nieruchomości rolnych.

Warunki kredytowania

  • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej
  • Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy, udokumentowanych odpowiednio wyciągami bankowymi, aktami notarialnymi, fakturami i rachunkami. Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20%.
  • Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym. Wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach.
  • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej
  • Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach.

Kursy walut

Kursy walut2018-05-18
1 EUR4.1652
1 USD3.5410
1 CHF3.5182
1 GBP4.7524
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,73
więcej