Kredyt Pomostowy

Korzyści

Kredyt pomostowy stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy, których udział w przewidywanych kosztach kwalifikowanych realizowanego projektu wynosi min. 10,0 %.

Wybierając kredyt pomostowy zyskujesz:

  • Kredyt, może być udzielony na okres do 15 lat.
  • Kredyt pomostowy stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy, których udział w
  • przewidywanych kosztach kwalifikowanych realizowanego projektu wynosi min. 10,0 %.
  • Jeżeli kredyt jest uruchamiany w transzach, dopuszcza się angażowanie środków własnych proporcjonalnie do wysokości transzy.
  • Kredyt może być wykorzystywany jednorazowo lub w transzach.
  • Dopuszcza się karencję w spłacie kapitału do 24 miesięcy w części uzupełniającej kredytu pomostowego.
  • Spłata kredytu może następować w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych w formie wpłaty gotówkowej

Przydatne dokumenty

  1. Wniosek o kredyt pomostowy

Kursy walut

Kursy walut2018-05-18
1 EUR4.1652
1 USD3.5410
1 CHF3.5182
1 GBP4.7524
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,73
więcej