Rachunek oszczędnościowy

Korzyści

Rachunek oszczędnościowy stanowi atrakcyjną alternatywę wobec tradycyjnych lokat oszczędnościowych – zapewnia większą swobodę w dysponowaniu środkami przy równoczesnym wysokim oprocentowaniu

Wybierając konto oszczędnościowe zyskujesz:

  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • 0 zł za prowadzenie rachunku
  • wypłata bez utraty naliczonych odsetek
  • odsetki dopisywane co miesiąc
  • w czasie trwania umowy rachunku możliwe jest dokonywanie wpłat uzupełniających
  • możliwość dokonania jednej bezpłatnej wypłaty w miesiącu

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ( w zakresie przewidzianym ustawą o BFG ) Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w zł 100 000EUR. WW przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000EUR dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Kursy walut

Kursy walut2018-05-18
1 EUR4.1652
1 USD3.5410
1 CHF3.5182
1 GBP4.7524
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,73
więcej