Kredyt Mieszkaniowy

Korzyści

Wybierając kredyt Mieszkaniowy zyskujesz:

  • kredyt od 80-100% wartości nieruchomości
  • okres kredytowania –
  • od 1 roku do10 lat – w przypadku zakupu działki budowlanej;
  • od 5 do 20 lat – w przypadku pozostałych celów kredytowania;
  • szeroki zakres kredytowania
  • minimalna kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł.
  • dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, z zastrzeżeniem, że okres wykorzystania kredytu i karencji nie może przekroczyć 24 miesięcy.
  • Bank stosuje obligatoryjnie karencję w spłacie kapitału w przypadku kredytu wypłacanego w transzach – w okresie wykorzystania kredytu.
  • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności i wiarygodności kredytowej Wnioskodawcy/ów i wysokości nakładów związanych z głównym celem kredytowania oraz wartości przyjętych zabezpieczeń.
  • maksymalna kwota kredytu mieszkaniowego nie może być wyższa niż 500.000,00 zł;

Kursy walut

Kursy walut2018-05-18
1 EUR4.1652
1 USD3.5410
1 CHF3.5182
1 GBP4.7524
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,73
więcej